akademija-barvan

AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, ki jih najdete v okviru spletnega tečaja LifeUP, so izključno za vašo osebno uporabo.

Vse vsebine, ki so objavljene strani www.vibrantlongevity.com ali na kateremkoli drugem nosilcu vsebin, so neodvisno od prenosne poti, prek katere uporabnik dostopa do vsebin, in neodvisno od platforme, na kateri je vsebina, zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot ju določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju.

Imetnik vseh avtorskih pravic je dr. Tina Prodnik in podjetje Vibrant Longevity d.o.o.

Razmnoževanje, shranjevanje v sistem za iskanje, AI sisteme ali prenos kateregakoli dela teh gradiv v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način – bodisi elektronsko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače – je prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev. Vsa vsebina in gradiva v tem tečaju so namenjena le za osebno uporabo in učinkovito izvedbo programa LifeUP.

Vljudno vas prosimo, da brez dovoljenja avtorjev ne podarjate ali delite ali objavljate ali uporabljate na spletnem mestu ali v glasilih ali prodajate teh gradiv, gesel ali jih uporabljate v kakršne koli komercialne namene. 

Hvaležni smo za vaše spoštovanje truda, avtorske lastne in dela, ki je bilo vloženo v pripravo teh gradiv, ki so namenjena le vašemu učinkovitemu izvajanju programa LifeUp.

Z uporabo te spletne strani se zavezujete k spoštovanju zgoraj navedenih pogojev. Poleg zgoraj naštetih pravil veljajo sicer običajna pravila, ki jih določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic. V primeru kršitve avtorskih pravic ste kazensko in odškodninsko odgovorni in si podjetje Vibrant Longevity d.o.o. in dr. Tina Prodnik pridržuje pravico do pravnega ukrepanja.

Če imate dodatna vprašanja ali bi želeli uporabljati vsebine na načine, ki niso opredeljeni zgoraj, ali pa bi želeli izvedeti za pogoje uporabe vsebin, ki niso opredeljeni, nam, prosimo, pošljite vprašanje na naslov info@vibrantlongevity.com in poslali vam bomo ustrezna pojasnila.

Prva izdaja tečaja je bila objavljena 12.5.2023 v Ljubljani, Slovenija.
Avtorica Dr. Tina Prodnik in Vibrant Longevity d.o.o.

Tehnike in nasveti, opisani v tej knjigi, predstavljajo mnenja avtorjev, ki temeljijo na njihovem usposabljanju in izkušnjah. Avtorji izrecno zavračajo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali tveganje, osebno ali drugo, ki bi domnevali, da je nastalo zaradi uporabe katere koli tehnike, receptov ali priporočil, predlaganih v tem programu.

Odgovornosti za posledice uporabe katerega koli predloga ali postopka, opisanega v nadaljevanju, ne nosijo avtorji, podjetje, ali distributerji teh gradiv. Ta gradiva niso nadomestilo zdravniškemu ali zdravstvenemu nasvetu. Če ste v kakršnem koli dvomu, akutni situaciji, bolečini ali če potrebujete zdravniški nasvet, se obrnite na svojega osebnega zdravnika. Priporočamo, da se posvetujete z osebnim zdravnikom, preden se odločite za večje spremembe prehrane in življenjskega sloga.