Nova optimizirana formula AminoElite+ prihaja kmalu >>

0
0

Varstvo osebnih podatkov, politika zasebnosti

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje. Obdelava osebnih podatkov poteka izključno v okviru veljavnih predpisov o varstvu podatkov, zlasti Splošne uredbe o varstvu podatkov, EU 2016/679 (»GDPR«), Zakona o varstvu osebnih podatkov (»ZVOP-2«) in Zakona o elektronskih komunikacijah (»ZEKom-2«). 

Upravljalec, odgovoren za vaše osebne podatke je: Inštitut Vibrant longevity, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, e-mail: info@vibrantlongevity.com

Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira, ko nas zanima ali je določen podatek osebni podatek je pri tem ključno vprašanje ali je ta podatek možno povezati z določljivim posameznikom – fizično osebo. Nedvomno štejemo med osebne podatke kombinacijo imena fizične osebe, priimka ter naslova, pa tudi EMŠO, davčno številko, številko zdravstvenega zavarovanja, elektronskega naslova in podobno. 

Politika varovanja osebnih podatkov (na kratko)

  • Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
  • Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki (glej spodaj kategorija posredovanje osebnih podatkov).
  • Vaše kontaktne in osebne podatke lahko posredujemo tretji stranki, v kolikor ste privolili v kontaktiranje (Pristopna izjava).
  • Nikoli vam ne bomo pošiljali e-sporočil, na katere se niste prijavili, razen v primeru pomembnih transakcijskih e-sporočil.
  • Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte.

 

Avtomatska obdelava podatkov ob obisku spletnega mesta

Vsakič, ko dostopate do Spletne strani, vaš brskalnik samodejno prenaša podatke, ki so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. To vključuje naslednje podatke (v nadaljnjem besedilu »podatki dnevniških datotek«): podatke o vrsti in različici brskalnika; podatke o ponudniku internetnih storitev, datum in čas dostopa. Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo tudi vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše. V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Podrobneje: Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga ipd.). Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca. Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR. Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab). Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca. Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Podatki iz dnevniških datotek se anonimizirano vrednotijo z namenom nenehnega izboljševanja Spletne strani, prilagajanja Spletne strani interesom naših uporabnikov in hitrega odpravljanja napak. Za te namene imamo legitimni interes za obdelavo podatkov v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena GDPR. V neanonimizirani obliki se podatki iz dnevniških datotek uporabljajo izključno zaradi odkrivanja napak in zagotavljanja varnosti sistema, kar vključuje zaznavanje in sledenjem poskusom nepravilnega dostopa ter poskusom goljufij in zlorab. Podatki se hranijo [X do X dni] in so nato izbrisani. Podatki iz dnevniških datotek, katerih nadaljnje shranjevanje se zahteva za namene dokazovanja, se ne izbrišejo do končne razjasnitve obravnavanega incidenta. Omenjene podatke je v posamičnih primerih dovoljeno posredovati preiskovalnim organom. Podrobnosti o obdelavi podatkov preko ne nujnih piškotov najdete na strani Piškotki.

Če nas kontaktirate preko spletnega obrazca

Vaše osebne podatke bo: Inštitut Vibrant longevity, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, obdeloval za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR. Vaše osebne podatke bo lahko obdeloval (hranil) ponudnik gostovanja spletne strani, s katerim imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi po členu 28 GDPR. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave, obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Svoje pravice lahko uveljavljate preko kontaktnega obrazca. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

Če se prijavite na naše e-novice (e-novičke)

Na e-novice (e-novičke) se lahko prijavite preko spletnega obrazca ali ob nakupu naših storitev (2. odst. 258. člena ZEKom-1). Od prejemanja e-novic( e-novičke) se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.

Podrobneje: Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. V primeru, da postanete naš kupec in niste označili, da obvestil ne želite prejemati, e-novice pošiljamo tudi na podlagi 2. odst. 158. člena ZEKom-1. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev. Kategorije uporabnikov: vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca. Rok hrambe: do preklica privolitve. Pravice posameznikov: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko kontaktnega obrazca. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah. Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Kontakt preko družabnih omrežij

 Naša Spletna stran navaja, kako lahko stopite v stik z nami. Z nami lahko stopite v stik tudi preko družabnih omrežij (npr. Facebook ali Instagram, YouTube). Če to možnost izkoristite in npr. z nami stopite v stik preko e-pošte, bomo podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelali z namenom, da odgovorimo na vašo zahtevo. Imamo zakoniti interes za odgovarjanje na vaša vprašanja. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR (zakonit interes). Če z nami stopite v stik z namenom sklenitve pogodbe, je pravna podlaga točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR (priprava na sklepanje pogodbe ter izvajanje pogodbe). Podatki, ki nam jih posredujete ob vzpostavitvi kontakta, bodo izbrisani po izpolnitvi namena, s katerim ste nas kontaktirali pod pogojem, da jih nismo dolžni hraniti iz razlogov na podlagi pogodbenega ali davčnega prava.

Obdelava podatkov pri naročanju oz. rezervaciji termina

Če nam aktivno posredujete podatke, na primer pri naročanju oz. rezervaciji termina ali pri kontaktnem obrazcu bomo obdelali podatke, ki ste nam jih posredovali. Ob naročanju oz. rezervaciji termina ali pri kontaktnem obrazcu zbiramo in obdelujemo vaše naslednje podatke: naziv; ime in priimek; e-mail-elektronski naslov; telefon-telefonsko številko; sporočilo. Zgornje podatke obdelujemo zaradi vodenja vaše registracije in za obdelavo vaših naročil. Pravna podlaga je točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR (priprava na sklepanje pogodbe ter izvajanje pogodbe). Brez zagotovitve relevantnih zgoraj navedenih podatkov registracija oz. naročilo v spletni trgovini ni mogoče. Vaše pravice in izbris podatkov lahko izvršite tako, da nas kontaktirate na: info@vibrantlongevity.com

Posredovanje osebnih podatkov

V okviru obdelave podatkov, ki je opisana v tem obvestilu, je možno, da osebne podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov (poleg prejemnikov, ki so izrecno omenjeni v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov):pooblaščenim agentom in drugim svetovalcem (npr. pravnim, davčnim svetovalcem); ponudnikom IT storitev; ponudnikom marketinških storitev; državnim ali drugim javnim organom. Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo, če je to potrebno za izpolnitev pogodbene obveznosti, če imamo ali ima naša pogodbena stranka zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov, če je bila podana vaša privolitev za posredovanje podatkov. Nadalje, osebne podatke posredujemo tretjim osebam, če in v kolikor smo k temu zavezani z veljavno zakonodajo, ukrepom upravnega organa ali s sodno odredbo, ali če je za to podana kakšna druga pravna podlaga. Ponudniki storitev bodo podatke uporabljali izključno po naših navodilih.

Pravice posameznikov

Posamezniki imajo različne pravice po GDPR, in sicer zlasti naslednje:

Pravica do obveščenosti: Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na naše predstavnike varovanja zasebnosti. Kontakt: E-pošta: info@vibrantlongevity.com Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili – pisno in v skladu s primerno zakonodajo – kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom spletne strani: www.vibrantlongevity.com

Pravica do preklica soglasja: soglasje za določeno obdelavo lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njenim preklicem.

Pravica dostopa: zaprosite lahko za potrditev, ali vaše podatke obdelujemo. Če se vrši takšna obdelava, nas lahko v zvezi z obdelavo zaprosite za dodatne informacije.

Pravica do popravka: pravico imate do popravka in/ali dopolnitve podatkov, če so vaši podatki nepravilni ali nepopolni.

Pravica do omejitve obdelave: lahko zaprosite, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: v določenih primerih imate možnost zahtevati izbris vaših shranjenih osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov: osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in prenesete te podatke drugemu upravljavcu.

Pravica do pritožbe: Imate pravico do pritožbe pri organu za varstvo osebnih podatkov glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (www.ip-rs.si).

Pravica do ugovora: Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa ob upoštevanju točke (f) 1. odstavka 6. člena GDPR, imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ob predpostavki, da so za to podani razlogi, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja ali če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja.

Vaše pravice lahko izvršite tako, da nas kontaktirate na: info@vibrantlongevity.com

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov. To obvestilo o varstvu osebnih podatkov velja od 01.03.2023 dalje.